СобственоТърсене

  www.clubpatanjali.net

 За нас
 Клубът
 Дамян
 Занятия
 Отзиви
 Снимки
 Текстове
 Контакти
 Наши книги

 За йога
 Учението
 История
 Галерия асани
 Избрани книги
 Полезни връзки

 Начало

Според Патанджали съзерцанието на неограниченото води до удобство и стабилност в позата


Галерия асани1. Тадасана

2. Врикшасана

3. Уттхита Триконасана

4. Паривритта Триконасана

5. Уттхита Паршваконасана

6. Паривритта Паршваконасана

7. Вирабхадрасана I

8. Вирабхадрасана II

9. Вирабхадрасана III

10. Паршвоттанасана

11. Прасарита Падоттанасана I

12. Ущрасана

13. Уткатасана

14. Уттанасана

15. Пурна Уттанасана

16. Урдхва Прасарита Екападасана

17. Ардха Баддха Падмоттанасана

18. Гарудасана

19. Ватаянасана

20. Шалабхасана

21. Макарасана

22. Дханурасана

23. Бхуджангасана

24. Урдхва Мукха Шванасана

25. Адхо Мукха Шванасана

26. Парипурна Навасана

27. Дандасана

28. Гомукхасана

29. Лоласана

30. Сиддхасана

31. Вирасана (Ваджрасана)

32. Супта Вирасана (Супта Ваджрасана)

33. Бхекасана

34. Бхадрасана

35. Баддха Конасана

36. Падмасана

37. Шанмукхи Мудра

38. Толасана

39. Симхасана

40. Матсясана

41. Куккутасана

42. Гарбха Пиндасана

43. Горакшасана

44. Баддха Падмасана

45. Йога Мудра

46. Супта Ваджрасана

47. Джану Ширшасана

48. Паривритта Джану Ширшасана

49. Ардха Баддха Падма Пашчимоттанасана

50. Трианг Мукхайкапада Пашчимоттанасана

51. Краунчасана

52. Маричясана I

53. Маричясана II

54. Упавищха Конасана

55. Паривритта Упавищха Конасана

56. Джану Упавищха Конасана

57. Пашчимоттанасана

58. Паривритта Пашчимоттанасана

59. Урдхва Мукха Пашчимоттанасана I

60. Пурвоттанасана

61. Акарна Дханурасана

62. Саламба Ширшасана I

63. Урдхва Дандасана

64. Саламба Ширшасана II

65. Баддха Хаста Ширшасана

66. Мукта Хаста Ширшасана

67. Паршва Ширшасана

68. Паривриттайкапада Ширшасана

69. Ека Пада Ширшасана

70. Паршвайка Пада Ширшасана

71. Урдхва Падмасана в Ширшасана

72. Паршва Урдхва Падмасана в Ширшасана

73. Пиндасана в Ширшасана

74. Саламба Сарвангасана I

75. Саламба Сарвангасана II

76. Нираламба Сарвангасана I

77. Нираламба Сарвангасана II

78. Халасана

79. Карнапидасана

80. Супта Конасана

81. Паршва Халасана

82. Ека Пада Сарвангасана

83. Паршвайка Пада Сарвангасана

84. Паршва Сарвангасана

85. Сету Бандха Сарвангасана

86. Ека Пада Сету Бандха Сарвангасана

87. Урдхва Падмасана в Сарвангасана

88. Паршва Урдхва Падмасана в Сарвангасана

89. Пиндасана в Сарвангасана

90. Анантасана

91. Уттана Падасана

92. Сету Бандхасана

93. Бхарадваджасана I

94. Бхарадваджасана II

95. Маричясана III

96. Маричясана IV

97. Ардха Матсиендрасана I


98. Маласана I

99. Пашасана

100. Ардха Матсйендрасана III

101. Ащавакрасана

102. Ека Хаста Бхуджасана

103. Дви Хаста Бхуджасана

104. Бхуджапидасана

105. Маюрасана

106. Падма Маюрасана

107. Пинча Мюрасана

108. Курмасана

109. Ека Пада Ширшасана

110. Скандасана

111. Бхайравасана

112. Кала Бхайравасана

113. Чакорасана

114. Дурвасасана

115. Ричикасана

116. Йоганидрасана

117. Дви Пада Ширшасана

118. Титтибхасана

119. Бакасана

120. Паршва Бакасана

121. Урдхва Куккутасана

122. Йогадандасана

123. Мулабандхасана

124. Вамадевасана I

125. Вамадевасана II

126. Хануманасана

127. Урдхва Дханурасана

128. Ека Пада Урдхва Дханурасана

129. Капотасана

130. Шавасана

131.Уддияна Бандха

132. Наули

   
Начало |  Клубът |  Дамян |  Занятия |  Отзиви |  Снимки  |  Текстове  |  Контакти  |  Наши книги 
Учението |  История |  Галерия асани |  Избрани книги |  Полезни връзки